Hindistan kərgədanı (lat. Rhinoceros unicornis) Kərgədanlar fəsiləsinin Rhinoceros..

Ramin Mugalov  yeni şekil(ler) elave etdi.

Hindistan kərgədanı (lat. Rhinoceros unicornis) Kərgədanlar fəsiləsinin Rhinoceros cinsinə aid növ.
Hindistan kərgədanı nəhəng heyvan olub kütləsi 2,5 tona çatır. Yetkin erkək fərdlərinin süysününün hündürlüyü 2 m-ə çatır. Dişilər bir qədər kiçik olur. Quyruq və qulaqlarında sərt tüklərdən ibarət kiçik qotaz olur. Çılpaq, boz-çəhrayı dərisi
Gözləri kiçik olur. Adətən 25 sm-ə qədrə olan yeganə buynuzunun uzunluğu
Davamını göster