Şimal qütbü Yer kürəsinin nəzəri fırlanma oxunun Şimal yarımkürəsini kəsdiyi nöqtə. ..

Ramin Mugalov  yeni şekil(ler) elave etdi.
Şimal qütbü Yer kürəsinin nəzəri fırlanma oxunun Şimal yarımkürəsini kəsdiyi nöqtə.
Şimal qütbü Şimal Buzlu Okeanının dərinliyi 4000 m-dən çox olmayan mərkəzi hissəsində yerləşir. İl boyu şimal qütbündə çoxillik qalın buz qatı olur. Burada orta temperatur göstəricisi qışda -40°C, yayda isə təqribən 0°C olur.